ФЕНЕК

синоними: Vulpes zerda (Fennecus zerda), fennec (fox), Fennek, Wusten-Fuchs, fennec
Някои автори отнасят фенека към род Лисици, а други го отделят в отделен род – Фенеци, като единствен вид в рода. Дължината на тялото е 35–40 см, а на опашката – 19–30 см. Теглото е около 1,5 кг. Характерни са огромните уши, достигащи около 15 см дължина. Разпространен е в Северна Африка, на Синайския и Арабския полуостров. Живее в пустинните области и издържа дълго време без вода. Диплоиден набор хромозоми 2N = 64.


ФЕНЕК