ТРОЛЪРСПАНИЕЛ

синоними: Trawler Spaniel

произход – Великобритания

История Този стар тип миниатюрен спаниел от Великобритания бил създаден чрез селекция от миниатюрни форми на местни спаниели и бил предназначен за компания.