СИВА ЛИСИЦА

синоними: Urocyon cinereoargenteus, (eastern) grey fox, Virginian fox, Festland-Graufuchs,
renard gris de l’Islande

Представител на род Сиви лисици. Дължината на тялото е 48–68 см, а на опашката – 11–44 см. Теглото е 2,5–7 кг. Сходна е с обикновената лисица, но опашката е относително по-къса. Уникална в рамките на семейството е способността є да се катери добре по дърветата, където често се качва в случай на опасност или за да търси храна.


Разпространена е в южните части на канадските провинции Онтарио и Квебек, в САЩ (без няколко северозападни и централни щати), в Централна и северните части на Южна Америка и на някои острови по калифорнийското крайбрежие.


СИВА ЛИСИЦА-0СИВА ЛИСИЦА-1