САГЕ АШАЙЕРИ

синоними: Sage Ashayeri

произход – Иран

размери

около 50 см

История Името на това куче идва от иранската дума аshayer, която означава "номади". Подобно на могъщите си братовчеди молосите на Централна Азия саге ашайери придружава номадите, но не в качеството преди всичко на страж, а като помощник на пастирите. Трябва да се отбележи, че типът на тези кучета е еднакъв независимо коя от двете основни групи (Qashqai и Bakhtiari) номади го развъжда.

Общ вид Подобно на бордърколи куче с недълга шпицообразна глава. Ушите са средно големи, широко поставени, полуправи. Често се купират. Гърбът е немного широк, прав и хоризонтален. Опашката е средно дълга, покрита с дълги косми. В спокойно състояние се държи отпусната надолу, а при движение се повдига високо както при шпицовете. Козината е средно дълга и права. Окраската е черно и бяло, жълто, жълто и бяло, кафяво и бяло.