РУСКО-ЕВРОПЕЙСКА ЛАЙКА

синоними: русско-европейская лайка, Russian-European Laika, Russisch-еuropaischer Laika,
Laika russo-europeen

произход – Русия
размери
FCI АКС КС
ръст 52–58 см
50–56 см
История При формирането на руско-европейската лайка голяма роля са изиграли различните, близки по тип отродия лайки – архангелска, коми, карелска, вотяцка и др. Съвременния си вид обаче това куче дължи на работата на специалисти и любители на породата от Санкт Петербург и Москва. Първият стандарт е създаден по описанието на шампиона Путик, роден през 1946 г. Той бил получен от кръстосването на западносибирската лайка (хантейски тип) Питюх-II, която не се отличавала с високи работни и екстериорни качества, и чернопетнистия мъжкар Музгар, който пък бил с превъзходни работни и екстериорни характеристики. От тази връзка била получена и Помка – пълна сестра на Путик. Прилагайки възможно най-тесен инбридинг, руските специалисти кръстосали Путик със сестра му Помка и получили редица потомци, част от които изиграли основна роля при утвърждаването на новата порода. Интересен факт е, че в никаква друга комбинация Путик не дал достатъчно качествено потомство.


Общ вид Куче със среден ръст и здрав, сух тип конституция.
Тип поведение Уравновесен, подвижен, с добре развита ориентировъчна реакция. Злобността към човека е малко типична. Характерен алюр при работа е галоп, понякога преминаващ в тръс.
Цвят Чернопетнист, черен, бял, зонарен (сив, кафяв). Нежелателни са рижият цвят, "ситно напръсканите" крака и частичната депигментация на носната гъба.
Космена покривка С твърд покривен косъм и добре развит подкосъм. Покривните косми са прави, а подкосъмът е гъст, мек и пищен. На главата и ушите косъмът е плътен и къс. На шията и плещите космите са по-дълги и образуват яка, а на границата с космите, растящи зад скулите – бакенбарди. Предната страна на крайниците е покрита с къс, твърд и плътен косъм, а по задната им страна космите са по-дълги. На лапите косъмът е къс и твърд, излиза между пръстите и образува "четка". Опашката е добре покрита с прав и твърд косъм, който от долната є страна е по-дълъг, но без да образува подвес.
Кожа, мускулатура и кости Кожата е плътна, еластична и без рехава съединителна тъкън. Не образува гънки. Мускулатурата е добре развита, а костите – здрави.
Глава Суха, при поглед отгоре – клиновидна, с формата на равностранен триъгълник и с относително по-широка тилна част в сравнение със западносибирската лайка. Муцуната е суха и заострена. Дължината на муцуната е малко по-къса от дължината на черепната част. Преходът от челото към муцуната не е рязко изразен, но леко изпъкналите надочни дъги създават впечатление, че е рязък. Горната линия на муцуната е паралелна на линията на челото. Скулите са добре развити, което е типично за породата; затова преходът от скулите към муцуната е ясно изразен. Тилният гребен и задтилният издатък са забележими. Устните са сухи, плътно прилепнали и без гънки.
Уши Прави, подвижни, неголеми, високо поставени, с формата на триъгълник с широка основа. Върховете им са остри.
Очи Неголеми, овални, умерено коси, поставени нито много дълбоко, нито много плитко. Погледът е жив.
Зъби Големи, добре развити и бели. Захапката е ножична.
Шия Мускулеста, суха, с овален разрез, с дължина, равна на дължината на главата, поставена под ъгъл 45–50° към линията на гърба.
Гърди Широки и дълбоки, с овален разрез, достигащи до лактите.
Холка Добре развита, силно изразена, особено при мъжките.
Гръб Недълъг, здрав, мускулест, прав и широк.
Поясница Къса, широка и мускулеста, леко изпъкнала.
Крупа Широка, не дълга, леко наклонена.
Корем Прибран. Преходът от гърдите към корема е ясно изразен.
Предни крайници Рамената са умерено коси, краката са мускулести, сухи, при поглед отпред – прави и успоредни. Дължината на краката до лакътя е малко повече от половината на височината на кучето при холката. Лакътните израстъци са развити и насочени право назад. Метакарпусите са недълги и леко наклонени.
Задни крайници При поглед отзад – прави и успоредни. Ъглите на ставните съчленения при поглед отстрани са добре изразени. Подбедрата са достатъчно дълги. Метатарзусите са поставени почти отвесно.
Лапи Овални, с плътно прибрани пръсти. Допълнителните пръсти на задните крайници са нежелателни.
Опашка Завита на кръг или като сърп на гърба или положена върху бедрото. На дължина достига до скакателната става или е с 1–2 см по-къса.


РУСКО-ЕВРОПЕЙСКА ЛАЙКА