ПАСТИРСКИ ШПИЦ

синоними: Hutespitz

произход – Германия

размери

ръст 50–60 см 50–55 см

История Това почти изчезнало куче е връзката между старонемските овчарски кучета и шпицовете. Тук е мястото отново да се напомни, че първият клуб на немската овчарка е бил основан като Клуб за немски овчарски кучета и шпицове, което заедно с морфологичната идентичност на част от старонемските овчарки и някои шпицове подсилва теорията за шпицообразния произход на немското овчарско куче.

Общ вид Среден на ръст, сравнително масивен шпиц с умерено широка здрава глава и прави островърхи уши. Козината е сравнително дълга, с добре развит подкосъм. Срещат се различни окраски, но по-често бяла с кафеникави петна.