МОСКОВСКИ ДОГ

синоними: московский дог, Mosсow Mastiff, Moskauer Dogge

произход – Русия

размери

ръст не по-малко от 70 см

не по-малко от 65 см

История Породна група, създадена в развъдника "Червена звезда" край Москва през 50-те години. За да получат по-голяма издръжливост и за да се приспособят по-добре към суровия климат, немски догове, отглеждани в развъдника, били кръстосани с източноевропейски овчарки. Кръстосването било в два варианта: с мъжки догове покривали женски източноевропейски овчарки и с мъжки източноевропейски овчарки покривали женски догове. Получените кръстоски от първа генерация се приближавали по тип към дога. Повечето от тях имали характерната за договете рижа окраска с черна маска (договете, използвани за кръстосването, били с риж цвят). От овчарките обаче те наследили клинообразната глава със заострена муцуна, сухите устни и здравите хрущяли на ушите (много от кръстоските имали прави и полуправи уши). Освен това за разлика от договете кръстоските имали гъста козина с добре развит подкосъм. Впоследствие, тъй като интересът към тези кучета бил много слаб, работата с породната група постепенно замряла.

Общ вид Мощно и стройно куче с едър ръст, здрав и сух тип конституция и почти квадратен формат.

Тип поведение Уравновесено и подвижно куче.

Типичен алюр Лек и бърз галоп.

Цвят Черен и риж с различни оттенъци, с черна маска. Допускат се бели петна. Носната гъба е черна.

Космена покривка Козината е права, гъста и груба, покрива равномерно цялото тяло на кучето. Подкосъмът е къс, гъст и добре развит.

Кожа, мускулатура и кости Кожата е плътна, без рехава съединителна тъкан и гънки. Мускулатурата е добре развита, масивна, изпъкваща, особено в областта на плещите и бедрата. Костите са масивни, но не груби.

Глава Дълга, суха, умерено широка в черепната част. С клинообразна форма. Челото е плоско, с плавен преход към муцуната. Муцуната е успоредна на линията на челото, заострена, масивна, със сухи, плътно прилепнали устни.

Уши Високо поставени, с еластични хрущяли. Купират се високо.

Очи Овални, косо поставени и тъмни.

Зъби Големи, с ножична захапка.

Шия Високо поставена, суха, мускулеста, изпъкнала в горната си част.

Гърди Мощни, дълбоки, с овална форма. В долната си част се намират на една линия с лактите.

Холка Здрава, мускулеста, добре развита и забележимо изпъкваща над линията на гърба.

Гръб Широк, мускулест и прав.

Поясница Леко изпъкнала, широка, къса и мускулеста.

Крупа Широка, мускулеста, леко наклонена към опашката.

Корем Повдигнат над линията на гърдите.

Предни крайници При поглед отпред – прави и успоредни. Плещите са с развита и изпъкнала мускулатура. Ъгълът на раменната става е около 100°. Лактите са насочени назад. Подрамената са дълги, с овален разрез. Метакарпусите са леко наклонени.

Задни крайници При поглед отзад – прави и паралелни, с широки бедра, поставени по-широко от предните. При поглед отстрани бедрата имат силно развита релефна мускулатура. Колената са закръглени, слабозабележими. Подбедрата са дълги и наклонени. Скакателните стави са сухи и плоски. Метатарзусите са поставени почти отвесно.

Лапи С овална форма, големи, с плътно прибрани пръсти.

Опашка Дълга до скакателната става, със саблевидна форма, равномерно покрита с плътно прилягаща козина.