КЪСООПАШАТ КЕТЪЛДОГ

синоними: Stumpy-tail Cattle Dog

произход – Австралия

История Това куче представлява безопашата разновидност на австралийския кетълдог. Първите описани кучета били известни като Timmins‚Biters и били селекционирани избирателно, за да се затвърди безопашатият тип.

Общ вид Това е един австралийски кетълдог без опашка.