КИПЪРСКА ХРЪТКА

синоними: Cyprian Hound, Zyprischer Windhund

произход – Кипър

История Това примитивно хръткоподобно куче се отнася към най-стария тип ловни кучета. Изображения на негови представители могат да се видят във фреските от гробниците на египетските фараони. Според Рюдигер Дауб на острова се различават две местни отродия, които се използват за лов: едното е хръткоподобно, с прави уши, често е сиво-бяло, кафяво с бели петна или бяло с кафяви петна. То има подчертано дълги кучешки зъби. Другото отродие се нарича сари и също е с прави уши, но винаги кафяво с две жълти петна на очите. И двете антични кучета принадлежат към типа на фараоновото куче. Използват се основно за лов на зайци.