ИЗТОЧНОСИБИРСКА ЛАЙКА, – FCI № 305

синоними: восточносибирская лайка, East Siberian Laika, Ostsibirischer Laika, Laika de Siberie orientale
произход – Русия
размери
FCI АКС КС
ръст 55–64 см
51–60 см
История Първият временен стандарт на източносибирската лайка бил утвърден през 1949 г. и като основа в него било използвано описанието на амурската лайка, което направил ловният специалист К. Г. Абрамов. За разлика от другите руски лайки тази имала бележимо по-разтеглен формат, мощни кости и суха, но същевременно грубовата глава. Тази порода била използвана както за лов, така и като транспортно животно. Характерна особеност, отличаваща я от останалите руски лайки, е типичният алюр по време на лов – тръс, понякога преминаващ в галоп.


Общ вид Куче със среден ръст и здрав тип конституция.
Тип поведение Уравновесена, подвижна, с добре развита ориентировъчна реакция. Типичният алюр при работа в гората е тръс, преминаващ понякога в галоп.
Цвят Зонарен, еднотонен, петнист, бял, сив, риж или кафяв във всички оттенъци. Малки петна върху краката в тона на общата окраска са допустими. Носната гъба е черна. При бяло или светложълто оцветяване се допуска кафява носна гъба.
Космена покривка Осевите косми са груби, гъсти и прави. Подкосъмът е гъст, мек и пищен. На главата и ушите космите са къси. Върху шията и рамената козината е по-дълга и образува яка. Крайниците са покрити с къс, твърд и плътен косъм. На лапите космите излизат между пръстите и образуват "четка". Опашката е покрита равномерно с прав и твърд косъм. Допуска се по-дълъг косъм, но да не образува подвес по долната страна на опашката.
Кожа, мускулатура и кости Кожата е плътна, достатъчно дебела, без гънки. Мускулатурата е добре развита и еластична. Костите са мощни.


Глава При поглед отгоре – умерено клинообразна, с относително широка черепна част. Дължината на муцуната се приближава към дължината на черепната част. Горната линия на муцуната е паралелна на линията на челото. Стопът е плавен, слабо изразен. Задтилният издатък е добре изразен. Устните са сухи, плътно прилепнали и не образуват гънки.
Уши Прави и подвижни, немного високо поставени, триъгълни. С остри или съвсем леко закръглени краища.
Очи Неголеми, овални и умерено косо поставени, жълто-кафяви.
Зъби Големи и бели. Захапката е ножична.
Шия Закръглена и мускулеста. Дължината є е равна приблизително на дължината на главата. Поставена под ъгъл 40–50° към линията на гърба.
Гърди Широки, дълбоки и дълги. Достигат до линията на лактите или по-ниско.
Холка Добре развита, рязко изпъкнала над линията на гърба.
Гръб Прав, широк и мускулест.
Поясница Широка, мускулеста и леко изпъкнала.
Крупа Широка, относително дълга, умерено наклонена.
Корем Леко повдигнат.
Предни крайници При поглед отпред – прави и успоредни. Ъгълът на раменната става е 90–100°. Лакътните израстъци са силно развити и насочени право назад. Подрамената са прави. Метакарпусите са леко наклонени.
Задни крайници При поглед отзад – прави и успоредни. Отстрани – с добре изразени ъгли на ставните съчленения. Подбедрата са дълги. Метакарпусите са поставени отвесно.
Лапи Закръглени. Пръстите са плътно прилепнали. Допълнителният пръст на задните крайници е нежелателен.
Опашка На дължина достига до скакателната става или е 1–2 см по-къса. Завита сърпообразно или на колело над гърба, прилепена към бедрото или отпусната надолу. Допуска се да се носи като разтворен кръг.


ИЗТОЧНОСИБИРСКА ЛАЙКА-0ИЗТОЧНОСИБИРСКА ЛАЙКА-1