ИВИЧЕСТ ЧАКАЛ

синоними: Canis adustus, side-striped jackal, Streifenschakal, chacal raye (Ў flancs rayes)

Разпространен в Сенегал, Етиопия, Сомалия, Намибия, Ботсуана, Южна Африка, Родезия и Мозамбик.

Диплоиден набор хромозоми 2N = 78