ЗАПАДНОСИБИРСКА ЛАЙКА, – FCI № 306

синоними: западносибирская лайка, West Siberian Laika, Westsibirischer Laika, Laika de Siberie occidentale
произход – Русия
размери
FCI АКС КС
ръст 55–62 см
51–58 см
История За база при създаването на тази порода са използвани две местни отродия лайки – мансийска и хантейска, разпространени предимно в Северен Урал и Западен Сибир. Този тип кучета се отличавали с едър ръст, красота и забележителни работни качества. Но макар и твърде сходни, те имали и специфични, отличаващи ги характеристики. Мансийската лайка била по-лека, стройна, с немного широка в черепната част глава и плавен преход към муцуната, която пък била по-заострена. Хантейската лайка била по-здрава, с хоризонтално поставен гръб и поясница. Имала сравнително широка глава, с по-къса и не така остра муцуна като мансийската лайка. При създаването на западносибирската лайка взела участие и още една порода, т. нар. уралска лайка, която носела в себе си кръвта на описаните лайки и на още една – зирянската лайка. Основоположникът на една от първите линии в породата се казвал Грозни, бил роден през 1930 г. и имал непълно родословие.


Общ вид Куче със среден ръст и здрава, сух тип конституция.
Тип поведение Уравновесена, подвижна, с добре развита ориентировъчна реакция. Злобността към човека не е типична. Характерен алюр при работа е галопът, преминаващ понякога в тръс.
Цвят Бял, зонален и петнист, сив, риж и кафяв във всички оттенъци. Черно и чернопетнисто оцветяване са допустими.
Космена покривка С твърд покривен косъм и добре развит подкосъм. Осевите косми са прави. Подкосъмът е гъст, мек и пищен, благодарение на което осевите косми са повдигнати и създават впечатление за равномерно и пищно "облечено" куче. На главата и ушите космите са плътни и къси, на шията и плещите са по-дълги и образуват яка, а на границата с космите, които растат зад скулите, образуват "бакенбарди". Предната страна на крайниците е покрита с къс, твърд и плътен косъм, а върху задната космите са малко по-дълги. По лапите космите са къси и твърди, излизат между пръстите и образуват "четка". Опашката е добре обрасла с прав и твърд косъм, който по долната страна е малко по-дълъг, но без да образува подвес.
Кожа, мускулатура и кости Кожата е плътна, еластична, без рехава съединителна тъкън и не образува гънки. Мускулатурата е добре развита. Костите са здрави.
Глава Суха. При поглед отгоре – остра и клиновидна, с формата на изтеглен равнобедрен триъгълник, с умерено широка черепна част. Муцуната е остра и дълга, но не тясна, с известно разширение в областта на кучешките зъби. Стопът е изразен, но не рязко. Горната линия на муцуната е паралелна на линията на челото. Тилният гребен и задтилният издатък са добре изразени.
Уши Прави, подвижни, високо поставени, с формата на изтеглен триъгълник.
Очи Неголеми, закръглени, косо и по-дълбоко поставени, отколкото при другите породи лайки. Цветът е жълто-кафяв.
Зъби Големи, добре развити и бели. Захапката е ножична.
Шия Мускулеста, суха, с овален разрез. Дължината є е равна на дължината на главата. Поставена под ъгъл 45–55О към линията на гърба.
Гърди Широки, дълбоки и дълги, с овален разрез. Достигат до линията на лактите.
Холка Добре развита, изразена, особено при мъжките.
Гръб Здрав, мускулест, прав и широк.
Поясница Къса, широка и мускулеста. Леко изпъкнала.
Крупа Умерено дълга и леко наклонена.
Корем Прибран. Преходът от гърдите към корема е слабо изразен.
Предни крайници Лопатките са умерено коси. Краката са мускулести, сухи, прави и успоредни. Лакътните израстъци са развити и насочени право назад, успоредно на оста на тялото. Метакарпусите не са дълги, леко наклонени.
Задни крайници Мускулести, при поглед отзад – прави и паралелни. Ъглите на ставните съчленения са добре изразени. Бедрата са относително по-къси от подбедрата. Метатарзусите са поставени почти отвесно.
Лапи Овални, с плътно прилепнали пръсти, при което средните пръсти са малко по-дълги от страничните. Допълнителните пръсти на задните крака са нежелателни.
Опашка Силно завита на колело върху гърба или на една от страните, а така също сърпообразно завита, но в този случай задължително трябва да докосва гърба. На дължина достига до скакателната става или е 1–2 см по-къса.


ЗАПАДНОСИБИРСКА ЛАЙКА