ГОЛЕМОУХА ЛИСИЦА

синоними: Otocyon megalotis, (African) big-eared fox, big-eared dog, Loffelhund, Loffelfuchs, chien oreillard
Единствен представител на род Голeмоухи лисици. Дължината на тялото е 46–58 см. Дължината на опашката е 24–34 см. Височината при холката е 35–40 см. Теглото е 3–4,5 кг. Прилича на обикновената лисица, но характерни за нея са много големите, широки в основата уши, достигащи на дължина 11–13 см. Друга уникална особеност на големоухата лисица са най-големият брой зъби сред сухоземните плацентарни бозайници – 46–50 зъба. Диплоиден хромозомен набор
2N = 72.


Разпространена е в Южна Африка, Ботсуана, Намибия, южните части на Ангола, Замбия и от Танзания на север до южните части на Судан, Етиопия и Сомалия.


ГОЛЕМОУХА ЛИСИЦА