БРАЗИЛСКА ЛИСИЦА

синоними: Dusicyon vetulus, hoary fox, small-toothed dog

От рода на южноамериканските лисици. Разпространена в Бразилия. Диплоиден хромозомен набор 2N = 74.