БОРЗАЯ, – FCI № 193

синоними: русская псовая борзая, руска хрътка, Barzaia, Borzoi, Russian Wolfhound, Russian Greyhound,
Russischer Windhund, Levrier russe
произход – Русия
размери
FCI AKC KC
ръст 75–86 см най-малко 71 см мин. 74 см
68–78 см най-малко 66 см мин. 68 см
тегло 34–48 кг 7–9 кг по-малко
История Няма да бъде пресилено да се каже, че това е най-известната руска порода. Първите документи, описващи тази хрътка, са от ХI в., когато в една френска хроника, съобщаваща за брака на френския крал Анри I с дъщерята на киевския велик княз Ярослав Мъдри, било записано, че младоженката донесла със себе си във Франция три хрътки – черен и сив мъжкар и златиста кучка, които се отличавали съществено от късокосместите западни хрътки. В първия труд за лова с кучета в Русия, написан от Фон Лесинг и подарен на цар Александър Михайлович (1635 г.), авторът твърди, че руските хрътки са произлезли от кръстосването на западните и татарските хрътки. Така или иначе, интересът към тези кучета сред помешчиците бил огромен и някои от тях оборудвали огромни развъдници (псарни), където се отглеждали по неколкостотин кучета.
След 1861 г. с отмяната на крепостното право в Русия броят на хрътките и интересът към лова с тях рязко намалели, тъй като кучетата останали само при истинските ловци, а не при тези, които ги били отглеждали заради показния блясък и възлагали грижите за тях на крепостните селяни.
Общ вид Куче с висок ръст, елегантни форми и сух, здрав тип конституция.


Тип поведение Темпераментът е спокоен, но кучето рязко се възбужда при вида на дивеча. Типичен алюр преди вдигане на дивеча е среден тръс, а при гонитба – изключително бърз кариер.
Цвят Бял, жълтеникав с различни оттенъци, риж с черни осеви косми и често с тъмна муцуна, сив, риж или сив с широки тъмни петна и ивици, риж и черен и преходни между тези цветове. Характерна е черната маска. Всички цветове могат да бъдат монохромни или петнисти. Подплащниците са допустими, но нежелателни.
Космена покривка Мека, вълниста. Може да бъде на по-големи или по-малки кичури. По главата и крайниците космите са по-къси, а по шията, гърба и страните – по-дълги. Около шията, по долната страна на гърдите и корема и по задната страна на крайниците украсяващият косъм е по-дълъг. По долната страна на опашката се образува подвес, а в основата є обикновено има завивки. Подкосъмът не е добре изразен.
Кожа, мускулатура и кости Кожата е тънка, еластична, без гънки. Мускулите са дълги и силно развити. Костите са здрави, но не масивни.
Глава Дълга, тясна и суха. Преходът от челото към муцуната е едва забележим. Горният профил на главата наподобява леко изпъкнала линия. Черепната част е тясна и овална. Задтилният издатък е добре изразен. Муцуната е дълга, тясна, суха, права, обикновено с лека гърбица при прехода към носната гъба. Носната гъба е черна, изпъкваща напред. Устните са тънки и плътно покриват челюстите.
Уши Малки, тънки, тесни, остри, високо поставени. Носят се свити назад с близо събрани краища. При възбуда се повдигат на хрущяли, като краищата им са насочени настрани или напред. Понякога едното или двете уши са прави.
Очи Големи, косо поставени, кафяви или тъмнокафяви. Клепачите са с тъмни краища.
Зъби Големи, бели, близо поставени. Захапката е ножична.
Шия Дълга, леко извита отгоре, мускулеста, поставена под ъгъл 50–60° към надлъжната ос на трупа.
Гърди Нешироки, по-тесни от задницата, с тясно овално сечение, но дълбоки, стигат почти до лактите. Дълги, с добре развити плаващи ребра. Преходът към корема е рязък.
Холка Слабозабележима.
Гръб Широк, мускулест, заедно с поясницата образува лека дъга. При мъжките тази дъга е по-ясно изразена, отколкото при женските.
Поясница Здрава, мускулеста, изпъкнала.
Крупа Дълга, широка, мускулеста и леко наклонена.
Корем Силно повдигнат, с рязко изразен преход от гърдите.
Предни крайници Сухи и мускулести. При поглед отпред – прави и успоредни. Ъгълът при раменната става е около 110°. Подрамената са дълги, с тясно овално сечение. Метакарпусите са леко наклонени.
Задни крайници Сухи и мускулести. При поглед отзад – прави и успоредни. При поглед отстрани – с добре изразени ъгли на ставните съчленения. Широко поставени. В спокойно състояние – леко изнесени назад. Бедрата са силно развити, с изпъкващи релефни мускули. Скакателните стави са сухи, отзад – леко закръглени. Метатарзусите са къси.
Лапи Сухи, тесни, леко засводени, с плътно прибрани пръсти. Ноктите докосват земята.
Опашка Тънка, саблевидна, дълга, с гъст подвис. В спокойно състояние – отпусната, при движение – повдигната над линията на гърба.


БОРЗАЯ