БЕРЖЕ ОТ ЛАНГДОК

синоними: Berger du Languedoc, Cevennes Shepherd

произход – Франция

размери

ръст 40–50 см 38–50 см

История Пастирските кучета от областта Лангдок във Франция били наричани с общото име овчарка от Лангдок, но всъщност породата обединявала 5 отделни типа – камарг, ларзак, гро, фару и кариг. Разпространени предимно в районите на Долен Лангдок и Долен Прованс, тези кучета отлично изпълнявали задълженията си на пазачи и водачи на стадата. Създадено като многофункционален помощник, едно такова куче обслужвало само с овчаря 450 овце.

Общ вид Лангдокската овчарка е работно куче и екстериорът є е в пряка зависимост от това, дали ефективно може да изпълнява задълженията си. Козината є е плътна, с добре развит подкосъм. Оцветяването може да бъде в различните оттенъци на рижото, с петна по главата. Подкосъмът обикновено се състои от бели косми.