БЕРЖЕ ОТ ЛАБЕДА

синоними: Berger de Labeda

произход – Франция

История Също от групата на пиренейските овчарки. Със среден ръст. Произходът є се свързва също с пиренейската овчарка, от която се различава с прибраните си висящи уши и късата, саблевидно носена опашка.