БЕРЖЕ ОТ КАРИГ

синоними: Berger des Carrigues

произход – Франция

Вътрепороден тип на лангдокската овчарка. С бледожълт цвят, с леки черни или червени оттенъци. Както при всички типове на лангдокската овчарка няма точен стандарт.