АНАДОЛСКА (БЕЗОПАШАТА) ХРЪТКА

синоними: Anatolian (Bobtail) Greyhound

произход – Турция (Анадолско плато)

История Според Сабанеев това куче било разновидност на горската хрътка, от която се различавало основно с вродената липса на опашка и необичайно широка задница.