Породни диети

Оптимално хранене, съобразено с генетичните особености на всяка порода

В хилядолетното си съжителство с кучетата Човекът е създал стотици породи и разновидности, за да задоволи своите нужди, страсти и понякога, капризи. Смята се, че няма друг вид животно, което да е повлияно в такава степен от човешката намеса. Различията в размера, теглото, анатомията, физиологията, оцветяването, структурата и дължината на космената покривка трудно могат да бъдат изброени.

Така например, породата Немски шпиц, регистрирана под № 97 в Международната федерация по кинология има няколко разновидности. Най-дребната от тях може да е висока 18 см, а най-едрата – 55 см. Повече от три пъти разлика! Ако направим паралел с хората, това означава, че ако в определена човешка популация най-ниските хора са с ръст 150 см, то най-високите би трябвало да имат ръст 450 см!

Различните породи имат различна генетика. Различната генетика определя различни нужди. Различните нужди изискват различни храни.

OPTIMUS предлага различни храни за всяка отделна порода кучета. Целта ни е, като се съобразяваме с генетичните особености на отделните породи, да осигурим най-подходящото хранене.