Индивидуални (VIP) диети

VIP – Veterinary Inspected Personalized

Оптимално хранене, съобразено с генетичните особености на конкретното куче

Интензивното развъждане е повлияло на кучетата в изключително висока степен. Понякога представители на една и съща порода, които на вид почти не се различават, могат да имат чувствителни разлики на генетично ниво. Такова е положението в една от най-популярните породи – немската овчарка. В резултат на целенасочена селекция бяха обособени две групи кучета, наречени условно „работна линия“ и „изложбена линия“. Генетичните изследвания установяват, че на ниво ДНК в породата са оформени две генетично различни групи.

Тези генетични различия могат да определят проявата и развитието на някои сериозни наследствени заболявания. Такива са например дисплазия на тазобедрената стави и на лакътя. А е установено, че диетата може да им повлияе.

Както вече споменахме, различната генетика определя различни нужди, а различните нужди изискват различни храни.

ВИП диетите на Optimus могат да се използват във всеки случай, когато Вие или ветеринарен лекар решите, че кучето се нуждае от индивидуална грижа в храненето.