Групови диети

Оптимално хранене, съобразено с разликите в размерите и теглото

Огромна е разликата в размерите и теглото между различните кучета. Най-леките тежат под 1 кг, а най-тежките достигат до повече от 150 кг. Тези смайващи различия са резултат от интензивната селекция и промените, които са настъпили на генетично ниво. Специфичната генетика от своя страна е свързана със значителни особености в метаболизма и хранителните нужди.

В отговор на тези нужди Optimus може да предложи неограничен брой вкусови варианти, разпределени според теглото на кучетата в пет групи и според възрастта, в четири категории:

до 5 кг

МИНИАТЮРНИ КУЧЕТА

 • Puppy
 • Young Adult
 • Mature Adult
 • Senior
6 – 15 кг

МАЛКИ КУЧЕТА

 • Puppy
 • Young Adult
 • Mature Adult
 • Senior
16 – 25 кг

СРЕДНИ КУЧЕТА

 • Puppy
 • Young Adult
 • Mature Adult
 • Senior
26 – 45 кг

ЕДРИ КУЧЕТА

 • Puppy
 • Young Adult
 • Mature Adult
 • Senior
над 45 кг

ГИГАНТСКИ КУЧЕТА

 • Puppy
 • Young Adult
 • Mature Adult
 • Senior