Генетично съобразено хранене за кучета

Optimus разглежда храненето на кучетата, като една от най-важните грижи, които стопаните полагат за животните си. Това е възможност да се повлияе на здравето и дълголетието им чрез съставяне на диети, съобразени с реалните нужди на любимците. А тези нужди са определени от техния генотип.

Изхождайки от генетичния профил на животните, Optimus предлага на практика неограничен брой диети, според избора на стопаните, разпределени в няколко нива:

Групови диети

За миниатюрни, малки, средни, големи и гигантски кучета, според анатомо-физиологичните им особености.

Породни диети

Включват предимствата на груповата диета, плюс породни особености, тъй като всяка отделна порода има специфичен генотип в рамките на вида, а регистрираните породи кучета в по-популярните международни регистри надхвърлят 300.

ИНДИВИДУАЛНИ (ВИП) ДИЕТИ

Включват предимствата на груповата и породната диета, плюс уникални индивидуални характеристики, съобразно данните от дигиталната платформа на Optimus и/или специфичния генетичен профил на всяко куче, което означава възможност за приготвянето на индивидуални диети с различни вкусове за повече от 740 000 кучета, каквато е кучешката популация в България.

Свежо приготвена храна за всеки вкус и всяка възраст

Концепцията Optimus предполага приготвянето на диетите след постъпване на информация за домашния Ви любимец и потвърждение на заявката от стопанина и/или ветеринарен лекар, т.е. храната да бъде съвсем прясна.

Освен това, Optimus се съобразява и с вкусовите предпочитания на Вашите любимци и може да адаптира диетите подходящи за тях, според различните вкусове, в 4 възрастови категории:

  1. Puppy
  2. Young Adult
  3. Mature Adult
  4. Senior