Възрастови категории

За да приготвим най-подходящата диета за Вашето куче, ние от Optimus се стараем да се съобразим и с най-малките подробности. Такава важна подробност е възрастта на животното. Различните етапи от живота му, са характерни с различна интензивност и специфика на храносмилането и обмяната на веществата. Затова в работата си ние използваме, както нашия богат опит (повече от 25 години), така също и най-съвременните постижения на науката, които имат отношение към Кучето. Това ни позволява да определим хранителните особености според 4 възрастови категории при кучетата, а именно:

Puppy

От раждане до прекратяване на бързия растеж (приблизително 6–9 мес., варира в зависимост от породата и размера)

Young adult

Спиране на бързия растеж до завършване на физическото и социално съзряване, което се случва при повечето кучета на 3 до 4-годишна възраст

Mature adult

Завършване на физическото и социално съзряване до последните 25% от очакваната продължителност на живота (зависи от породата и размера)

Senior

Последните 25% от очакваната продължителност на живота до края на живота

Това опростено групиране е в съответствие с начина, по който собствениците като цяло възприемат процеса на съзряване и стареене на кучето си и осигуряват лесно разбираема основа за развиваща се стратегия за здравеопазване през целия живот. Насоките предоставят следните препоръки за управление на 10 фактора, свързани със здравето на кучетата през всеки от първите четири етапа на живота им: ефект на начина на живот върху безопасността на кучето, риск от зоонози и безопасност на човека, поведение, хранене, контрол на паразити, ваксинация, здраве на зъбите, репродукция, специфични за породата условия и базов диагностичен профил. Creevy KE, Grady J, Little SE, Moore GE, Strickler BG, Thompson S, Webb JA. 2019 AAHA Canine Life Stage Guidelines. J Am Anim Hosp Assoc. 2019 Nov/Dec;55(6):267-290. doi: 10.5326/JAAHA-MS-6999. PMID: 31622127.