Породни диети

Оптимално хранене, съобразено с генетичните особености на всяка порода

Някои учени смятат, че одомашняването на котката има динамика различна от другите домашни животни. Най-вероятно контролираното размножаване е свързано с Древния Египет, а съвременните породи се оформят през последните около 150 години.

Котешките популации в световен мащаб са изследвани, за да се открият разликите, които са важни за генетичния контрол на здравето. Според такива изследвания, котешките породи имат генетични отношения, подобни на етническите групи при хората. Приблизително 24 породи изглеждат генетично различни, докато останалите произлизат от специфично семейство породи, като например персийските, сиамските или бирманските семейства. Понякога само една генетична мутация може да е причина за появата на признак, който се използва от хората за да отнесат животното към една или друга порода.

Така например, екстериорните различия при някои породи котки са твърде изразителни! Тези, генетично определени особености могат да се забележат лесно при разликата в размерите, теглото и дължината на космената покривка. От пълната липса на козина и тегло около килограм, до дългата, копринена козина и тегло над 10 кг. И всичко това под контрола на различни гени.

Както вече стана дума, различната генетика често определя различни нужди, а различните нужди изискват различни храни.

OPTIMUS предлага различни храни за различните породи котки. Целта ни е, като се съобразяваме с генетичните особености на отделните породи, да осигурим най-подходящото хранене.