Групови диети

Оптимално хранене, съобразено с разликите в теглото

В сравнение с кучетата, при котките няма такива крайности в размерите и теглото. Ако най-леките котки тежат около 1 кг, най-тежките рядко достигат до повече от 10-12 кг. Тези различия обаче, са достатъчно изразителни. Те също са резултат от промени настъпили на генетично ниво. Специфичната генетика от своя страна е свързана с особености в метаболизма и хранителните нужди.

В отговор на тези нужди Optimus може да предложи неограничен брой вкусови варианти, разпределени според теглото на котките в три групи и според възрастта, в четири категории:

до 3,5 кг

СРЕДНИ КОТКИ

 • Kitten
 • Young Adult
 • Mature Adult
 • Senior
3,6 – 7 кг

ЕДРИ КОТКИ

 • Kitten
 • Young Adult
 • Mature Adult
 • Senior
над 7 кг

ГИГАНТСКИ КОТКИ

 • Kitten
 • Young Adult
 • Mature Adult
 • Senior