Регистрация на потребител
Моля въведете информация, която ни е необходима за да се свържем с Вас и да улесним максимално регистрацията в електронната ни система. След това ще може да въведете пълен профил на Вашия домашен любимец, което ще ни позволи да приготвим най-подходящата храна за него.
Забележка: Доставяме мостри само за големите градове
В случай, че искате Вашият ветеринар да следи състоянието на домашния Ви любимец, моля въведете по-долу данните за контакт и ние ще се свържем с него.