ПУДЕЛ, – той – FCI № 172

синоними: Caniche miniature, Toy Poodle, Teacup Poodle, Tiny Toy Poodle, Toypudel
произход – Франция
размери
FCI AKC KC
ръст до 28 см до 25,5 см до 28 см
тегло до 7 кг
Тойпуделът трябва да има същите пропорции както миниатюрният пудел, запазвайки подобно общо впечатление. Всяка проява на джуджевидното израждане (хипофизарно джудже) води до дисквалификация на кучето. Само задтилният издатък може да бъде по-слабо изразен.
Характеристиките на стандарта, с изключение на ръста и теглото, са както при големия пудел.


ПУДЕЛ, – той