КЮРДСКО ПАСТИРСКО КУЧЕ

синоними: Gammal, Kurdish Shepherd Dog, Kurdisсher Herdenhund

произход – Кюрдистан

История Това куче е локален вариант на централноазиатските молоси. Според д-р Б. Елиаси е идентично с турския кангал. Той твърди, че името на кангала идва от името на клана Кангал, принадлежащ към кюрдското племе белижан, който се заселил южно от Сивас.