КИРГИЗКА ОВЧАРКА

синоними: киргизская овчарка, Kirgizian Shepherd, Kirgisischer Hirtenhund

произход – Киргизстан

размери

до 80 см

История и общ вид За тази вероятно изчезнала порода, принадлежаща към азиатските молосови кучета, съобщава през 1929 г. Ткаченко, който дава следното описание: "Едро и мощно вълкоподобно куче с отлично развит инстинкт за охрана. Умерено злобно, привързано към стопанина си. Отлично пасе стадата овни, охранява говедата и кибитката* на киргиза и често се използва за лов на степни вълци. Главата е голяма, с удължена муцуна и широко чело. Челюстите са здрави, с правилна захапка. Очите са тъмни. Ушите са неголеми, с вълча постановка. Необичайно мощната шия преминава в широките и мускулести гърди и е подчертано извита. Краката са здрави, с прибрани лапи. Плещите са косо поставени, с отлично развит двигателен механизъм. Отпуснатата надолу опашка е завита в края като кука. Козината е гладка, с добре развит подкосъм. Окраската е предимно сива и бяла. Този тип се среща най-често в киргизките степи, на изток и югоизток от гр. Орск."

*Вид юрта.