БЕРЖЕ ОТ АРБАЗИЛ

синоними: Berger d’Arbazile

произход – Франция

размери

40–50 см 38–48 см (допуска се толеранс от 2 см и при двата пола при запазване на общите пропорции)

История Това е локален вариант на пиренейската овчарка, който е добре обособен като тип и макар че основната разлика се състои в по-фината структура на козината му, би могъл да даде началото на нова порода.